Hypotheken

Als iemand per 1 januari 2013 een hypotheek afsluit die niet onder het overgangsrecht valt, zijn er nog maar 2 hypotheekvormen waarbij renteaftrek mogelijk is. Dat zijn de annuïteiten hypotheek en de lineaire hypotheek.

Annuïteiten hypotheek
Bij deze vorm wordt er, zolang de rente vast staat, een vast maandelijks bedrag van de rekening afgeschreven.
In dit bedrag zitten rente en aflossing en binnen 30 jaar is de hypotheek volledig afgelost.

Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek wordt ook de volledige hypotheek afbetaald binnen 30 jaar. Hier wordt echter geen vast bedrag van de rekening geïncasseerd. Bij aanvang zijn de lasten hoger, maar na ongeveer 17 jaar zijn de maandlasten lager dan bij een annuïteiten hypotheek.
Een combinatie van de twee vormen kan interessant zijn. In zo’n geval kan er voor 60% van het leenbedrag een annuïteiten hypotheek gesloten worden en voor 40% een lineaire hypotheek. Een kenmerk van deze combinatie is dat de woonlasten na belastingaftrek vrijwel gelijk blijven gedurende de looptijd. 

Vroeger waren er meer hypotheekvormen. In bepaalde gevallen kunnen deze fiscaal voortgezet worden in een nieuwe hypotheek.

Bankspaarhypotheek
Bij deze hypotheekvorm wordt er geld op een geblokkeerde bankspaarrekening gestort. Aan het einde van de looptijd komt dit geld vrij om de hypotheekschuld af te lossen. De hypotheekschuld blijft dus gelijk tot het einde van de looptijd en de rente over een eigenwoningschuld is aftrekbaar. Daarom is er bij deze hypotheekvorm sprake van de maximale hypotheekrenteaftrek gedurende de looptijd.

Spaarhypotheek
Ook met een spaarhypotheek wordt er tijdens de looptijd niets afgelost,waardoor dit gunstig is voor de hypotheekrenteaftrek. Aan het einde van de looptijd komt de spaarverzekering tot uitkering en wordt de hypotheek ingelost. Bij deze vorm is de te betalen rente gelijk aan de te ontvangen rente. Dus als de rente stijgt, dan zal de inleg dalen. Een voordeel hiervan is dat maandlasten minder beïnvloed worden door renteschommelingen.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er niets ingelost op de hypotheek. Omdat de schuld gelijk blijft is hierbij, zolang daar recht op is, sprake van de maximale hypotheekrenteaftrek.

Beleggingshypotheek
Bij deze vorm wordt er via een beleggersrekening geld ingelegd. Zoals de naam al doet vermoeden is er geen zekerheid over het op te bouwen bedrag. Er is wel veel vrijheid, maar de waarde kan fluctueren en daardoor is er geen garantie dat de hypotheek aan het einde van de looptijd wordt ingelost. Ook hierbij geldt dat de schuld gelijk blijft. Daardoor is, zolang er recht op is, sprake van de maximale hypotheekrenteaftrek. Een nadeel is dat het opgebouwde vermogen in Box 3 wordt belast.

Levenhypotheek
Dit is een hypotheekvorm waarbij sommige mensen zich afvragen of het geen woekerpolis betreft. De uitkering van de kapitaalverzekering vindt plaats aan het einde van de looptijd. Hierdoor geniet u maximale renteaftrek. 
Onder voorwaarden valt de verzekering in Box 1, hierdoor hoeft u geen vermogensrendementsheffing over de waarde te betalen. Het uiteindelijke rendement is afhankelijk van het beleggingsresultaat en de kostenstructuur.